อบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเมืองของผู้บังคับหน่วยทางยุทธวิธี ในพื้นที่ จชต.

altเมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๗,๐๙๐๐ – ๑๖๐๐ ฉก.ทพ.๔๔ ให้การต้อนรับ พ.อ.ประธาน ตลับทอง รอง ผบ.ส่วนงานวิทยากรการเมืองเคลื่อนที่สำนักงานยุทธศาสตร์ และสันติวิธี ศสส. พร้อมคณะวิทยากร ในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานด้านการเมืองของผู้บังคับหน่วยทางยุทธวิธี ในพื้นที่ จชต.

อ่านเพิ่มเติม...

พบปะพัฒนาสัมพันธ์ เพื่อสกัดกั้นแหล่งบ่มเพาะในสถานศึกษา

altเมื่อ ๒๓ มิ.ย.๕๗,๐๙๐๐ – ๑๑๓๐ ฉก.ทพ.๔๔ โดย ร.อ.ขวัญชัย โคตรชุม ผช.น.ฝกร.ฉก.ทพ.๔๔ พร้อมด้วย ร.ท.เรืองเดช นพเกตุ หน.ชุดสันติสุขที่๑๐๖ ชค.๙๕๑ เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคณะครูและนักเรียนเพื่อสกัดกั้นแหล่งบ่มเพาะในสถานศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดของกำลัง ฉก.ทพ.๔๔

พิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดของกำลัง ฉก.ทพ.๔๔  alt เมื่อ ๒๑ มิ.ย.๕๗ ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันเกิดของกำลัง ฉก.ทพ.๔๔ ประจำเดือน มิ.ย.๕๗ โดยมีผู้เข้าร่วมพิธี ๑๕๐ นาย ณ ห้องอบรม

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีประดับเครื่องหมายยศ จ่าสิบเอก เป็นว่าที่ร้อยตรี และเลื่อนยศนายทหารประทวน

พิธีประดับเครื่องหมายยศ จ่าสิบเอก เป็นว่าที่ร้อยตรี และเลื่อนยศนายทหารประทวน   alt เมื่อ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ พันเอก สุวัฒน์  ทองใบ ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๔๔ กระทำพิธีประดับเครื่องหมายยศ จ่าสิบเอก เป็นว่าที่ร้อยตรี และ

อ่านเพิ่มเติม...

กราบนมัสการพระครูปทุมสุตารัต เจ้าอาวาสวัดปทุมวารี ในโอกาสฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ณ วัดปทุมวารี

altเมื่อ ๘ มิ.ย.๕๗,๑๖๓๐ – ๑๗๐๐ ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ เข้ากราบนมัสการพระครูปทุมสุตารัต เจ้าอาวาสวัดปทุมวารี ในโอกาสฉลองสมณศักดิ์พระครูสัญญาบัตร ณ วัดปทุมวารี ต.เตราะบอน อ.สายบุรี

อ่านเพิ่มเติม...

พบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และประชาชนไทยพุทธ – มุสลิม

altเมื่อ ๘ มิ.ย.๕๗,๑๕๐๐ – ๑๖๐๐ ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ เข้ากราบนมัสการพระครูเกษมธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอสายบุรี – ไม้แก่น และพบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำท้องถิ่น, ผู้นำท้องที่ และประชาชนไทยพุทธ – มุสลิม

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ในระดับหมู่บ้าน

altเมื่อ ๗ มิ.ย.๕๗,๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ ร่วมให้การต้อนรับ พ.อ.อุดมวิทย์ อโนวัลย์ รอง ผอ.ศปคท. พร้อมคณะ ในการเดินทางมาติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะ ในระดับหมู่บ้าน ตามกลยุทธ์ที่ ๑

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะยามเช้า อำเภอสายบุรี

altเมื่อ ๔ มิ.ย.๕๗,๐๗๓๐ – ๐๙๓๐ ฉก.ทพ.๔๔ โดย พ.ท.สุธรรม  ชูเรือง เสธ.ฉก.ทพ.๔๔ พร้อมกำลังพล มว.ทพ.หญิง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 21

การจัดกองทหารเกียรติยศ แถวทหารต้อนรับ


การจัดทหารยามเฝ้าศพ


สิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.


ทหารพรานกับการแก้ไขปัญหา จชต.


มาตรา 21 เพื่อสันติ เพื่อแสงสว่างผู้หลงผิด จชต.