พิธีพระราชทานดินฝังศพ

พระราขทานดินฝังศพaltเมื่อ ๕ เมย.๕๗, ๑๔๐๐ – ๑๕๐๐ ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ ให้การต้อนรับ นายขวัญชาติ  วงศ์ศุภรานันต์ รอง ผวจ.ป.น. ซึ่งมาเป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพ อส.ทพ.อับดุลมาลิก  เหมมา

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้น ผอ.รมน.ภาค ๔

มอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้น ผอ.รมน.ภาค ๔ alt เมื่อ ๒ เม.ย.๕๗, ๑๓๐๐ – ๑๓๓๐ พ.ท.นริศร เข้มขัน รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ เป็นผู้แทนหน่วยมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ขั้นต้น ผอ.รมน.ภาค ๔ แก่นางพัชรี  สีวัน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีมอบถุงพระราชทานให้กับสมาชิกชมรมสายใจไทย

พิธีมอบถุงพระราชทานให้กับสมาชิกชมรมสายใจไทย alt เมื่อ ๒ เม.ย.๕๗,๐๙๐๐ – ๑๒๓๐ ฉก.ทพ.๔๔ จัด มว.ทพ.หญิง สนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่ม เพื่อบริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสายใจไทย  โดยมี พล.ท.สุเมธ ไมตรีประศาสน์

อ่านเพิ่มเติม...

มอบเงินบำรุงขวัญ ผบ.ทบ. ให้กับทายาทของ อส.ทพ.วัชระ ไวยลาภ และ อส.ทพ.อนุศักดิ์ พินะพงษ์ กพ.ร้อย.ทพ.๔๔๐๒

มอบเงินบำรุงขวัญ       ผบ.ทบ. ให้กับทายาทของ อส.ทพ.วัชระ  ไวยลาภ และ อส.ทพ.อนุศักดิ์  พินะพงษ์ กพ.ร้อย.ทพ.๔๔๐๒ alt เมื่อ ๓๑ มี.ค.๕๗, ๐๙๐๐ – ๐๙๓๐ ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ เป็นผู้แทนหน่วยมอบเงินบำรุงขวัญ ผบ.ทบ. ให้กับทายาทของ อส.ทพ.วัชระ  ไวยลาภ และ อส.ทพ.อนุศักดิ์  พินะพงษ์ กพ.ร้อย.ทพ.๔๔๐๒

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีฌาปนกิจศพ นายนพพร วรรณเสน

altเมื่อ ๑๓ มี.ค.๕๗,๑๓๐๐ – ๑๔๓๐ ฉก.ทพ.๔๔ โดย พ.ท.นริศร เข้มขัน รอง ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ เป็นผู้แทนหน่วยให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.สมโภชน์ สุวรรณรัตน์ รอง ผวจ.ป.น. ในโอกาสมาเป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ นายนพพร  วรรณเสน

อ่านเพิ่มเติม...

ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกจ้างเผยแพร่ศาสนา (ดาอี)

altเมื่อ ๒ มี.ค.๕๗, ๑๐๐๐ – ๑๒๐๐ ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับกลุ่มลูกจ้างเผยแพร่ศาสนา (ดาอี) ในโอกาสที่ปฏิบัติงานร่วมกัน และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญประจำเดือนของหน่วย กรมทหารพรานที่ ๔๔

altเมื่อ ๒๕ ก.พ.๕๗, ๐๙๔๕ – ๑๑๐๐ ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ พร้อมกำลังพล บก.ฉก.ทพ.๔๔ ได้ประกอบพิธีทำบุญประจำเดือนของหน่วย โดยทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เพื่อเสริมสิริมงคลแก่กำลังพลของหน่วย

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ตามโครงการพาคนกลับบ้าน

altเมื่อ ๒๔ ก.พ.๕๗, ๑๓๓๐ – ๑๖๓๐ ร.อ.ไพศาล  พรหมมา น.ฝกร.ฉก.ทพ.๔๔ เป็นผู้แทนหน่วย ร่วมกิจกรรมพบปะพัฒนาสัมพันธ์ตามโครงการพาคนกลับบ้าน โดยมี พ.อ.สมพล ฤกษ์ดี รองหัวหน้าส่วนพาคนกลับบ้าน, นายสาโรช กาญจนพงศ์ นอภ.ยะหริ่ง, ผกก.สภ.ยะหริ่ง, ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และญาติ ผู้มีหมาย ป.วิอาญา เข้าร่วมเสวนา

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า 2 จาก 17

การจัดกองทหารเกียรติยศ แถวทหารต้อนรับ


การจัดทหารยามเฝ้าศพ


สิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.


ทหารพรานกับการแก้ไขปัญหา จชต.


มาตรา 21 เพื่อสันติ เพื่อแสงสว่างผู้หลงผิด จชต.