ต้อนรับคณะศูนย์เครือข่ายคุณภาพคีรีชล

เมื่อ ๒๕ ธ.ค.๕๖, ๑๑๐๐ – ๑๑๓๐ พ.ท.สุธรรม  ชูเรือง เสธ.ฉก.ทพ.๔๔ เป็นผู้แทน ผบ.ฉก.ทพ.๔๔ ให้การต้อนรับคณะศูนย์เครือข่ายคุณภาพคีรีชล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต ๑


ในโอกาสเข้ามอบกระเช้าและอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย


การจัดกองทหารเกียรติยศ แถวทหารต้อนรับ


การจัดทหารยามเฝ้าศพ


สิทธิตามระเบียบ บ.ท.ช.


ทหารพรานกับการแก้ไขปัญหา จชต.